anbi_logo

Doneren

De Stichting Ambassadors Football Holland is een ANBI. Dit betekent dat elke gift die u overmaakt naar Ambassadors Football Holland voor de belasting aftrekbaar is. U kunt uw bedrag storten op IBANreknr: NL 88 INGB 000 46 41 438 t.n.v. Stichting Ambassadors Football Holland o.v.v. gift Ambassadors Football Holland.


ANBI gegevens

Statutaire naam Stichting Ambassadors Football Holland
Kamer van Koophandelnr 53179072
ANBI Standaardformulier Klik hier voor inzage
Postadres Noorderpalen 72
8321 CP Urk
Bestuurssamenstelling Voorzitter – vacant

Ronald Bouman, secretaris
Peter Gooijer, penningmeester
Volker Heite, projecten
Jan Marten Bakker, marketing en communicatie

Doelstelling Mensen te bereiken met de liefde van God d.m.v. voetbal. (2 Kor. 5:20)
Beleidsplan Klik hier om dit te downloaden
Beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Verslag van activiteiten
Financiële verantwoording