Geven

ANBI-LOGO

De Stichting Ambassadors is een ANBI. Dit betekent dat elke gift die u overmaakt naar Ambassadors belasting aftrekbaar is. U kunt uw bedrag storten op rekening nummerNL88INGB0004641438 t.n.v.Stichting Ambassadors Football Holland o.v.v. het project wat u zou willen steunen. Ambassadors stuurt u maandelijks/jaarlijks geen overzicht van wat u naar Ambassadors heeft overgemaakt.